Specialinventar til receptioner & kontorer

Spørring A/S har fremstillet special inventar, skranker og diske til receptioner og kontorer over hele landet. Se f.eks. den runde skranke i corian på Hvidovre Hospital, Dagkirurgisk Afsnit.